Toivola-Luotolan Setlementti ry

Yhdistys täyttää 100 vuotta vuonna 2023!
Toivola-Luotola on perustettu Kemiin vuonna 1923 ja on
Suomen Setlementtiliiton kolmanneksi vanhin jäsenyhdistys.
Uskomme ihmisen ja yhteisöjen kehittymismahdollisuuksiin sekä ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja kunnioitukseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Setlementtitoiminnan slogan rohkeasti ihmisen puolella kuvaa hyvin yhdistyksen tarkoitusta edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puolella olemista, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. 

Toimintamuodot

• Lapsi- ja nuorisotyö
• Vanhustyö
• Monikulttuurisuustyö
• Esteetön vuokra-asuminen
• Asumisen tukipalvelut
• Hankkeet
• Kiinteistöjen vuokraus hoivaosasto- ja päiväkotitoimintaan

viiva vihreä

 kädet

Toiminnan lähtökohdat

 • yksilön omien voimavarojen vahvistuminen
 • yhteisöllisyyteen kasvaminen
 • ihmisten tasa-arvoisuus
 • erityisesti heikommassa asemassa olevan ihmisen tukeminen
 • paikallinen, ihmisten tarpeista lähtevä toiminta

viiva vihreä

Toimintayksiköt:

Palvelukeskus Purola
Monikulttuurikeskus Mikseri

purola etuovi

Palvelukeskus Purolassa tarjotaan asumisen palveluja ja tukipalveluja ikäihmisille turvallisessa ympäristössä

 • 39 vuokra-asuntoa
 • ruokala- ja pitopalvelu
 • siivous- ja kotityöpalvelu
 • kampaamo
  Muut palveluntuottajat:
 • jalkahoito
 • fysioterapia
 • Palvelulinja
 • Kotihoito ja kotisairaanhoito

Monikulttuurikeskus Mikseri on avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikkamonikulttuurikeskus logo png 1

 • mukavaa yhdessäoloa ja ryhmiä
 • kulttuuritapahtumia ja tilaisuuksia
 • ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajataustaisille kotoutumiseen, asumiseen ja arjen ongelmatilanteisiin sekä koulutus- ja työllisyysasioihin
 • yhteisöllisyyttä, verkostoja ja vertaistukea
 • hyvien väestösuhteiden edistämistä ja positiivista asenneilmapiiriä

Oppilaitosyhteistyö ja kehitystoiminta

Tarjoamme työharjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia mm. sosiaalialan opiskelijoille. Toivola-Luotola kehittää jatkuvasti ja aktiivisesti alueen toimintaa ja palveluja myös hankerahoituksen turvin. 

Toivola-Luotolan Setlementti ry

Purolankatu 1, 94200 Kemi

Toiminnanjohtaja
Johanna Axelsson
puh. 040 515 2743
johanna.axelsson(at)toivola-luotola.fi

Talouspäällikkö, isännöitsijä
Maiju Tihinen
puh. 040 717 0425
maiju.tihinen(at)toivola-luotola.fi

Palvelukeskus
Purola

Purolankatu 1, 94200 Kemi

Laskutus, Isännöinti, Asuntovuokraus Tilavuokraus, Siivous- ja kotityöpalvelu tiedustelut: puh. 040 717 0425

Keittiö / Pitopalvelu
Purolankatu 1, 94200 Kemi
puh. 040 717 0495

Ravitsemuspäällikkö
Jaana Hietala
puh. 040 197 0794
jaana.hietala(at)toivola-luotola.fi

Monikulttuurikeskus Mikseri

Lapintie 11-13, 94100 Kemi

Monikulttuurikeskus Mikseri
mikseri(at)toivola-luotola.fi
www.mikseri.fi

Toiminnanjohtaja
Johanna Axelsson,
p. 040 515 2743

Monikulttuurisen työn koordinaattori
Riikka Rajala,
p. 040 679 5576

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Pohjoisrantakatu 14, 94100 Kemi

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
silta(at)toivola-luotola.fi
www.jarjestotieto.fi

Järjestökeskuspäällikkö
Tytti Kumpulainen,
p. 050 475 4340

Järjestökoordinaattori
Merja Simoska,
p. 050 408 1922