KATSO VIDEO

MERI-LAPIN ÄITIEN JÄRJESTÖLÄHTÖINEN KOTOUTUMINEN - HANKE (ESR & STEA)

Meri- Lapin äitien järjestölähtöinen kotoutuminen (ESR) -hanke 2018-2021 oli maahanmuuttajaäitien ja koko perheen kotoutumista edistävä hanke. Hanke toimi Meri-Lapin alueella: Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola ja Simo.

Hanke tuki äitejä hyvään elämään, osallisuuteen sekä suomalaisen yhteiskunnan osana olemiseen ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla. Äitien osaaminen, itsevarmuus ja itsenäisyys naisena lisääntyi. Yhteiskuntaan liittyvien asioiden oppimisen ja kielitaidon kohentuessa myös arjen taidot ja elämänhallinta lisääntyivät.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat kotona lapsiaan hoitavat, äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat tai muutoin työelämän ulkopuolella ja heikommassa asemassa olevat maahanmuuttajaäidit. Välillisenä kohderyhmänä olivat myös heidän perheensä.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoimintaa järjestettiin Kemissä Monikulttuurikeskus Mikserissä, Torniossa Perheiden Talolla sekä Tervolassa seurakunnan tiloissa.

Ryhmätoiminnassa käsiteltiin arkeen, asumiseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja elämänhallintaan liittyviä asioita. Osallistujien työ- ja toimintakykyä kehitettiin käytännönläheisesti oppien ja toiminnassa huomioitiin ryhmän sekä yksilön lähtökohdat, tarpeet ja toiveet. Äidit saivat tulla ryhmään lastensa kanssa, sillä ryhmien aikana lapsille järjestettiin ikätasoon sopivaa toimintaa.

Ryhmä teki myös erilaisia tutustumiskäyntejä mm. ulkoliikuntapaikoille ja puistoihin. Ryhmissä tutustuttiin myös alueen palvelutarjontaan. Näin äitien paikallistuntemus lisääntyi.

Äitiryhmien lisäksi hanke piti  käsityöryhmää sekä Naisten klubia. Käsityöryhmässä ommeltiin, kudottiin ja askarreltiin yhdessä opetellen. Naisten klubin aikaan Monikulttuurikeskus Mikseri oli auki vain naisille. Ilta oli vapaata yhdessä oloa, keskustelua, pelailua, tanssimista tai mitä milloinkin mieleen juolahti.

"Äitiryhmän ulkopuolella emme olleet puhuneet toinen toisille tai keskustelleet, mutta äitiryhmässä kaikki tulee mukaan ja ollaan yhdessä ja opiskellaan yhdessä ja keskustellaan yhdessä. Se lähentää ihmisiä...ollaan yhdessä ja opitaan uutta, niin olemme tyytyväisiä. Tämä äitiryhmä on antanut meille uuden elämän.”

Yksilöohjaus

Äidit saivat yksilöohjausta, jonka tarkoituksena oli tunnistaa heidän haasteitaan arjessa suoriutumisessa, selvittää tuen ja esimerkiksi kielitaidon kehittämisen tarpeita. Yksilöohjauksessa kiinnitettiin huomiota yksilö- ja perhetasolla tapahtuvan kotoutumisen edistämiseen ja ohjausta toteutettiin tarpeen mukaan myös asiakkaiden kotona. Tavoitteena oli  äitien ohella perehdyttää myös koko perhettä uuden kotikunnan käytäntöihin ja varmistaa perheen arjen sujuminen.

Kotikäynnit

Hanke teki kotikäyntejä asiakkaiden luona. Kotikäynnillä käsiteltiin niin ryhmissä nousseita aiheita, kuin perhekohtaisia haasteita. Kotikäynnit olivat toimiva tapa käsitellä vaikeitakin asioita, sillä tuttu ympäristö loi turvallisuuden tunnetta. Käsiteltäviä asioita olivat mm. lapsiperheen rytmit ja rutiinit, ruokavalio, perheen yhteinen tekeminen ja kierrätys.

Kotoudu kotona -opas

Hanke teki Kotoudu kotona oppaan, johon on koottu ryhmissä käsiteltyjä ja maahanmuuttajaäitien kannalta tärkeäksi havaittuja teemoja. Opas on suunnattu maahanmuuttajaäideille sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat maahanmuuttajia työssään. Ammattilaiset voivat hyödyntää opasta oman työnsä tukena. 

Oppaasta löytyy neljä kieliversiota: suomi, arabia, dari ja somali.

Opas on vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa. Oppaassa on huomioitu myös luku- ja kirjoitustaidottomat omakielisillä videoilla, jotka löytyvät QR- koodien takaa.

Voit ladata oppaan alla olevista linkeistä.

Suomi: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%201210%283%29.pdf

Arabia: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20arabia%282%29.pdf

Dari: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20dari%282%29.pdf

Somali: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20somali%282%29.pdf

Englanti: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20eng%20net%281%29.pdf

Venäjä: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20ru%20net.pdf

 

Hanketta hallinnoi Setlementti Toivola ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen toteutusaika 15.1 2018 - 31.12.2020. Hanke on päättynyt. 

                          

 

Setlementti Toivola ry

Purolankatu 1, 94200 Kemi

Toiminnanjohtaja
Johanna Axelsson
puh. 040 515 2743
johanna.axelsson @setlementtitoivola.fi

Talouspäällikkö, isännöitsijä
Maiju Tihinen
puh. 040 717 0425
maiju.tihinen@setlementtitoivola.fi

Palvelukeskus Purola

Purolankatu 1, 94200 Kemi

Laskutus, Isännöinti, Asuntovuokraus Tilavuokraus, Siivous- ja kotityöpalvelu tiedustelut: puh. 040 717 0425

Keittiö / Pitopalvelu
Purolankatu 1, 94200 Kemi
puh. 040 717 0495

Ravitsemuspäällikkö
Jaana Hietala
puh. 040 197 0794
jaana.hietala@setlementtitoivola.fi

Monikulttuurikeskus Mikseri

Lapintie 11-13, 94100 Kemi

Monikulttuurikeskus Mikseri
mikseri@setlementtitoivola.fi
www.mikseri.fi

Toiminnanjohtaja
Johanna Axelsson,
p. 040 515 2743

Monikulttuurisen työn koordinaattori
Riikka Rajala,
p. 040 679 5576

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Pohjoisrantakatu 14, 94100 Kemi

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
silta@setlementtitoivola.fi
www.jarjestotieto.fi

Järjestökeskuspäällikkö
Tytti Kumpulainen,
p. 050 475 4340

Järjestökoordinaattori
Merja Simoska,
p. 050 408 1922